E-Ticaret Sitelerinin ROI Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Yatırım ve ticaret kavramları doğası gereği içerisinde çeşitli yönlerden risk barındırmaktadır. Bu sebeptendir ki ticaret ve yatırıma odaklanan girişimciler hesaplamalarına ve istatistiklerine dikkat etmelidirler. Aynı durum e-ticaret alanında faaliyet gösteren e-ticaret girişimcileri için de geçerlidir.

Yatırım yapmak ciddi ve büyük riskler içerdiğinden bazı hesapların şansa bırakılmaması ve dikkatlice hesaplanması neredeyse zorunlu olarak algılanmalıdır. Doğru ve sağlıklı yatırımlar için hesaplanması gerekli olan ROI da bu metriklerden birisidir.

ROI Nedir?

Türkçe karşılığı yatırım getirisi anlamına da gelen ROI iş dünyasında gelecekteki yatırım hedefleri için sıklıkla kullanılan bir hesaplamadır. Belirli bir süreçteki spesifik ya da genel bir yatırımın maliyeti ve gelirleri arasındaki oranı gösterir. Yıllık, birkaç aylık ya da aylık gibi farklı dönemler dahilinde hesaplanabilir. ROI bir yatırımın performansının ölçüsüdür ve yatırım olduğu her yerde karşımıza çıkabilir. Yatırımların büyük bölümünün dijitale taşınması sonucu e-ticaret sektöründe de sıkça karşılaşılan bir hesaplamadır. Yapılan yatırımın verimliliğini ölçmeye, eldeki yatırımların birbiriyle kıyaslanmasına ve bunlara bakarak gelecek yatırım hedeflerinin ne olacağını tahmin etmeye yarar.

ROI Hesaplama Neden Önemlidir?

Return On Investment hesaplamaları ticaret ve yatırımın her noktasında sizi doğru sonuçlara götürecek verilere ulaşmanıza yarar. Yatırımlarınızın başarılı olması ya da halihazırda zaten başarılı olan yatırımların devamlılığını sağlaması açısında bu hesabı yapmanız çok önemlidir.

Yatırım geri dönüşü hesaplaması yaptığınızda size kazanç sağlayan yatırımlarınızı ve zarar veren yatırımlarınızı birbirinden ayrıştırabilirsiniz. Böylece verimsiz yatırımlarınızı geri çekerek kar ettiğiniz yatırıma daha fazla odaklanabilir kazancınızı yükseltebilirsiniz. Üretim ve ürün tedariği, satış kanalı ve şekli, sermaye ve bütçe kullanımı, reklam türü ve pazarlama stratejisi gibi işletmenizi ayakta tutan temel metriklerin anlık durumu ve gelecekteki sonuçları ROI ile hesaplanabilir.

E-Ticarette ROI‘nin Önemi

Günümüz teknoloji çağında geleneksel alışveriş yöntemlerinin de yavaş yavaş geri planda kalmasıyla birlikte e-ticaret yatırım ve iş dünyasında kendine çok güçlü bir konum elde etmiştir. Gerçekleştiği ortam, satış ve pazarlama tarzı olarak geleneksel alışveriş yöntemlerinden farklı olsa da temel olarak ele alındığında ikisi arasında şimdilik değişmesi mümkün olmayan ortak noktalar bulunmaktadır. Geleneksel ticaret için ne kadar kullanılabilirse bu sebepten dolayı e-ticaret için de o kadar kullanılabilirdir ve önemlidir.

E-ticaret sektöründe ROI hesaplaması, gözlemlenebilir yatırımlar sayesinde hem daha tutarlı hem de daha kolay şekilde yapılabilmektedir. ROI’nin hesaplayabileceği gibi teknolojik altyapılar, reklam ve pazarlama stratejileri gibi bu hesaplamaya konu olabilecek verileri ortaya çıkaran tüm hareketler titizlikle planlanabildiği için e-ticarette bu hesaplama kullanılır.

ROI Nasıl Hesaplanır?

Yatırım geri dönüşü hesaplamaları yatırımın türüne, sektöre, ürün hacmine ve süreçlere göre ayarlanabilen farklı metriklerin katılmasıyla yapılır. Bundan dolayı birden fazla hesaplama formülü vardır. Formüller temelinde ürün maliyeti, yatırım ve gelir kalemleri yer aldığı için bazı durumlarda ihtiyaca göre düzenlenebilir. En verimli sonuçları doğurduğu düşünüldüğü için en yaygın kullanılan ROI denklemi;

ROI = (Gelir- (yatırım maliyeti + ürün maliyeti)) / (yatırım maliyeti + ürün maliyeti)

E-Ticaret Yatırımlarının ROI Hesaplaması Nasıl Yapılır?

E-ticaret sektörü yatırımlarında ölçülebilirlik ve istatistikler sayesinde dönüşüm izleme imkanları, ROI hesaplaması için gereken verilerin kolayca elde edilmesini sağlar. Bundan dolayı diğer tür yatırımlara oranla ROI hesaplaması daha kolay yapılır. E-ticaret siteniz için yaptığınız yatırım değerini bulmak için aşağıda bulunan metriklerin sayısal verilerini sizin verilerinizle değiştirmeniz yeterlidir.

Örnek olarak maliyeti 200, satış fiyatı ise 400 TL olan bir ürününüz için 400 TL’lik bir reklam yatırımı yaptığınızı varsayalım. Söz konusu üründen bu yatırım sayesinde 8 adet sattığınız bir senaryoda, geliriniz 3200, ürün maliyetiniz ise 1600 TL olur.

Buna göre;

ROI = (3200 – (400 + 1600) / (400 + 1600)
= (3200 – 2000) / (2000)
= 1200 / 2000 = 0,6 olacaktır.

0,6 olan ROI değerinizi 100 ile çarparak yüzdelik bir sayı elde edebilir ve daha kolay yorumlayabilirsiniz. Buna göre yatırım geliriniz %60’tır. Bu da yaptığınız her 1 TL’lik yatırımın 1,60 TL getirisi olduğunu, yani %60 oranında kâr ettiğinizi gösterir.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email